phần mềm quản lý nhân sự| phần mềm quản lý văn bản du lịch phú quốc| du lịch đà nẵng

Nghị định 51 mới quy định về hóa đơn - Chi trên 200.000đ phải có hóa đơn đỏ

vietnam visa requirements - apply visa vietnam

Wednesday, September 17, 2014
Banner

Nghị định 51 mới quy định về hóa đơn - Chi trên 200.000đ phải có hóa đơn đỏ

Văn bản pháp luật

small_1274431292.nvNgày 14/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về in phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau; trong đó, nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử, tự in hoá đơn nếu đủ điều kiện ...

 Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.

Download Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Login